Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 7306 8288 | e: info|a|nhaleubat.com

Danh mục nhà lều, nhà bạt không cột giữa thiết kế dạng mô đun lắp ghép nhanh:

  1.  Nhà lều cao cấp

  2.  Nhà lều sá»± kiện

  3.  Nhà lều triển lãm

  4.  Nhà lều há»™i nghị

  5.  Nhà lều tiệc cÆ°á»›i

  6.  Nhà lều di Ä‘á»™ng

  7.  Nhà lều hình tháp

  8.  Nhà lều Châu Âu

Vui lòng liên hệ chúng tôi Ä‘ể được tÆ° vấn cÅ©ng nhÆ° chào giá bán, giá cho thuê ngắn hạn và dài hạn.